Kirjanduskeskuse toetajad

EL Regionaalareng horisontaal

Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele ASTRA, "UTKK muuseumiosakonna väljaarendamine kaasaegseks rahvusvaheliseks uurimiskeskuseks (2014-2020.4.01.16-0062)"

EL Regionaalareng horisontaal

Kütte- ja kliimaseadmete renoveerimine, "Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduskogude (kultuurilooliste kogude) hoiutingimuste rekonstrueerimine", TAP35. (Meede "Teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine"; Alameede "Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine") (juuni 2012-detsember 2013).

 

 20110224grundtvig

Comparing Learning Opportunities in the Field of Literary Heritage http://www.literarycharacters.eu/.

 

  KIK logo RGB

Keskkonnateadlikkuse programmi projekt nr 5426 "Loodusõpperada Underi ja Tuglase muuseumiosakonna aias" (oktoober 2013-juuni 2015).

 

Erasmus logo 002

Erasmus+ projekt "Lugemine põlvkondade vaheliste sidemete tugevdajana" (2015).

fJaga
0

Under and Tuglas Literature Centre

6 Roosikrantsi Street
10119 Tallinn
ESTONIA
Phone: +372 644 3147
Fax: +372 644 0177
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.